services
services header

Розробка баз даних, проектування та впровадження

# створення баз даних

database-design
... грамотне графічне моделювання та зручний інтерфейс для управління базами даних ...

З ростом Інтернету зростає і різноманітність наявної інформації. Таким чином, використання навігаційних здібностей найсучасніших пошукових систем з метою отримання конкретної інформації з Інтернету стає майже нездійсненним завданням. Тим більше, що великі обсяги інформації, які необхідні для роботи конкретної компанії, найчастіше містять максимум саме внутрішньої інформації, яка використовується виключно для власних цілей. З метою забезпечення збереження, захисту та найбільш зручного використання всієї необхідної для компанії інформації застосовується проектування баз даних, які забезпечують усі перераховані вище умови. Команда професійних розробників ТОВ "БІТУСІ СОФТ" (B2C Soft LLC), маючи багаторічний успішний досвід у проектуванні баз даних різних рівнів складності, позбавить Клієнта як від необхідності додаткового навчання своїх співробітників, так і від отримання навичок систематичного способу вилучення інформації.

Індивідуальний підхід до проектування та розробки баз даних

Приступаючи до проектування баз даних з урахуванням специфіки бізнесу Клієнта, наші фахівці допомагають вирішити ряд основних завдань, що стоять перед Клієнтом:

 • безпечне зберігання всієї інформації;
 • забезпечення швидкого доступу до необхідних даних по необхідних запитах;
 • оптимізація кількості інформації, що зберігається;
 • виключення дублювання даних;
 • цілісність і функціональність.

Проектування та розробка баз даних вимагає індивідуального підходу в кожному конкретному випадку – тільки тоді робота бази даних, яка застосовується для кожної локальної програми або проекту, буде надійною та ефективною. Зручність розміщення, пошуку та відбору необхідної інформації залежить від розробки програми, яка використовує базу даних. Ця робота включає в себе не тільки створення оптимальних таблиць, з яких, власне, і складається база даних, але і забезпечує взаємодію між ними. Крім того, реляційна база даних серверу може оптимізувати мережевий трафік, надаючи тільки необхідну прикладну інформацію, що значно знизить витрати на апаратне забезпечення та час. А передбачені заздалегідь захист і можливість резервного копіювання зможуть захистити вашу інформацію як від сторонніх осіб, так і від можливих втрат даних. Грамотне графічне моделювання та зручний інтерфейс для управління базами даних дозволяють нашому Клієнту максимально зручно використовувати створені бази даних. Таким чином, при створенні бази даних програмістами ТОВ "БІТУСІ СОФТ" (B2C Soft LLC) забезпечується поєднання всіх чотирьох основних елементів проектування. До вищевказанах елементів належать:

 • набір HTML-сторінок, що містять інтерфейс користувача;
 • сценарії для побудови динамічних сторінок;
 • компоненти, що забезпечують необхідну функціональність для додатків, такі як поділ сесій і доступ до бази даних;
 • забезпечення шляхів для зв'язку між операційною системою, веб-сервером, власне базою даних і веб-додатками.

Крім того, в процесі створення бази даних ми передбачаємо всі можливості Інтернету, об'єднуючи три основні компоненти: базу даних, веб-сервер і сервер додатків. Таким чином, використовуючи досвід і можливості наших професіоналів, клієнт завжди отримує саме те, що йому потрібно.

Розробка баз даних

Правильна розробка бази даних передбачає підбір оптимального рішення для зберігання та доступу до даних в контексті їх сучасних видів.

Реляційні бази даних

Як правило, для реляційних баз даних характерні зручність і простота використання, висока продуктивність, масштабованість та гнучкість. Однак масштабованість як головна перевага такого сховища даних залежить прямопропорційно від кількості машин, що використовуються: вона є найбільш ефективною при експлуатації одного серверу та стрімко падає при залученні додаткових ресурсів інших машин. Це один з найбільш важливих недоліків реляційних баз даних. При необхідності забезпечення більшої масштабованості настійно рекомендують вибирати нереляційні бази даних.

Нереляційні бази даних

Представляють собою сховище даних типу ключ-значення (key-value store). Нереляційні бази даних сьогодні менш популярні, ніж реляційні, однак мають ряд значних переваг:
- володіють нескладною структурою, що дозволяє гарантувати більшу масштабованість;
- надають можливість вибору багатокористувацького сховища даних з широким арсеналом масштабованості та за нижчою ціною.

Важливим аспектом розробки баз даних є різна внутрішня будова об'єктної та реляційної моделі коду, що проявляється у несумісності об'єктів. Використання сховища ключ-значення дозволяє вирішити питання несумісності без тимчасових витрат шляхом зберігання даних у спеціальній структурі, здатної до природного об'єктного відображення. ТОВ "БІТУСІ СОФТ" (B2C Soft LLC) розробляє різні типи баз даних в залежності від того, яку платформу використовує Ваш сайт: MS SQL Server, SQLite, MySQL, Postgree, NoSQL, Oracle. Нижче представлена коротка характеристика основних баз даних, які ми розробляємо.

Oracle

База даних Oracle є універсальним сховищем даних – вона обслуговує нескладні програмні продукти підприємств малого та середнього бізнесу, а також володіє функціоналом, достатнім для зберігання широкого спектру даних – документів, численних таблиць та мультимедійних файлів. Це потужне багатофункціональне сховище даних, здатне виконувати завдання класів DataMining та OLAP.

MS SQL Server

Це сховище даних від Microsoft, яке відрізняється широким спектром застосування.

Postgree

Ця база даних служить прекрасною альтернативою для комерційних сховищ, в т. ч. Oracle та MS SQL Server.

MySQL

Одна з найбільш популярних баз даних, яка відрізняється простотою використання та володіє наступними перевагами:
- нескладна архітектура та дизайн бази даних;
- доступність планування;
- простота використання й обслуговування сайтів, створених на основі MySQL.

SQLite

Належить до числа реляційних баз даннях, які мають здатність компактно вбудовуватися: використовується бібліотека, при компонуванні з якою система інтегрує движок. Перевагою такого підходу є висока швидкість ресурсу та простота використання програми, а також мобільність – база даних здатна до переміщення разом з програмою.

NoSQL

Дана технологія застосовується у випадках підвищення масштабованості та вирішення проблеми узгодженості даних.

Проектування баз даних

При проектуванні баз даних величезне значення відводиться інструментальним засобам проектування. Вони являють собою сукупність програмного забезпечення, яке використовується в процесі моделювання баз даних поряд зі стандартними засобами. Головна перевага інструментальних засобів проектування – це значне зниження ресурсних і часових витрат на проектні роботи.
Інструментальні засоби проектування включають:

 • високорівневі мови програмування, в т. ч. графічні;
 • ПЗ для діагностики, імітації, складання документів і необхідних запитів;
 • роботу з UML діаграмами для візуалізації системи та її окремих компонентів.

ERwin

Одним з найбільш популярних і перспективних засобів проектування баз даних вважається ERwin – це потужний інструмент конструювання, що завоював довіру програмістів і користувачів. Будучи необхідним компонентом сучасних СУБД, ERwin з легкістю створює таблиці та генерує великі обсяги інформації у найкоротший термін. Даний засіб проектування надзвичайно зручний у використанні та обслуговуванні.
Крім того, ERwin слугує прекрасним інструментом створення баз даних з високою швидкістю: перетворюючи конструкції з логічних у фізичні та використовуючи первинну інформацію про цільову базу даних, ERwin відтворює на її основі нову модель з аналогічними фізичними характеристиками. Такий ефективний результат досягається завдяки існуванню природного динамічного зв'язку між вищевказаними об'єктами, що забезпечує можливість прямого та зворотного інжинірингу. Висока продуктивність системи формується за рахунок складної внутрішньої структури: ERwin має сильну та багатофункціональну макромову, а також складається із сукупності взаємозалежних шаблонів тригерів, належним чином оптимізованих.

Sybase PowerDesigner

Характерною рисою засобів проектування є підтримка безлічі мов програмування та навіть можливість додавання власних мов: Java, С#, PowerBuilder, VisualBasic та ін. Підтримується величезна кількість баз даних, включаючи Sybase AS, Enterprise, MS SQL, Access, MySQL, Oracle та ін.
До явних переваг Sybase PowerDesigner відносять:
 • зручний і дружній для користувача інтерфейс;
 • підтримка діаграм UML 2.0;
 • широкий арсенал можливостей для візуалізації, в т. ч. складних візуальних ефектів;
 • можливість модифікації існуючих шаблонів.

Enterprise Architect

Це вишуканий інструмент моделювання з високим ступенем надійності та ефективності стосовно візуалізації взаємодії: Enterprise Architect підтримує повний спектр діаграм UML 2.0.
До основних переваг відносяться висока продуктивність, відносно недорога вартість установки та максимально зручний для користувача інтерфейс. Крім того, має місце синхронізація моделі та вихідного коду, що забезпечує механізм самодокументації коду й дозволяє виконувати широкий спектр робіт. Також Ви можете брати безпосередню участь в управлінні генерацією коду шляхом редагування шаблонів, а отже – працювати над зміною формату.


Підписка на новини